Koersplan 2021/2025

Betaalbaar wonen

Ook op
1

We zetten in op inflatievolgend huurbeleid en meer maatwerk. Bij verduurzaming geven we geen huurverhoging. We houden 80% van onze woningen onder de aftop-grenzen. Het resterende deel gaat naar middeninkomens. We bieden meer woningen rond de kwaliteitskortingsgrens aan, onder andere door nieuwbouw van tijdelijke woningen en huurprijsverlaging.

Luister hier naar de podcast over betaalbaarheid met onze financieel adviseur Lion Mutsaers en medewerker huurincasso Myriam Saidy.