Koersplan 2021/2025

Echt Contact!

In 2016 ontstond de basis voor dit koersplan. We spraken hiervoor uitgebreid met onze huurders en partners over hun ideeën en wensen. Deze basis staat nog steeds en we gaan ook gewoon door met onze persoonlijke manier van werken, aanwezigheid in de buurten, naast bewoners staan en verschil maken waar dat nodig is. Maar de wereld is in verandering met een wooncrisis, de coronacrisis en de toenemende polarisatie. Dit vraagt op sommige punten om aanscherping. Daarnaast schakelen we de koersplanperiode nu gelijk met de lokale convenantsperiode. Daarom gingen we eind 2020 opnieuw in gesprek met onze teams en partners en kwamen we tot deze herijking van ons koersplan.

Wat verandert er?

De uitgangspunten in ons vorige beleidsplan maken we waar, maar de komende tijd gaan we nog intensiever starten met participatie. In deze herijking maken we verder onze doelen concreter, en laden en prioriteren we de focuspunten opnieuw.

Waar gaan we voor?

Ons uitgangspunt blijft dat wonen van de bewoner zelf is en dat wij helpen als dat nodig is. Want hoewel het met de meeste bewoners gelukkig goed gaat, komen we ook vaak mensen tegen die wel wat hulp van ons of onze partners kunnen gebruiken.

Identiteit & missie:

Thuis in vitale buurten: onze bedoeling is dat mensen in Tilburg kansen krijgen om hun eigen thuis in een vitale buurt te maken. We zijn thuis in onze buurten en werken sociaal, dichtbij en gedreven.

Wat gaan we doen?

We hebben een nieuwe prioriteit aangebracht in onze focuspunten, waarbij extra sociale huurwoningen en betaalbaarheid op de eerste plaats staan, gevolgd door aanwezigheid en samenwerking in buurten en duurzaamheid.

Hoe doen we het?

We staan naast onze bewoners en zoeken waar dat nodig is samen naar een oplossing. Daarbij durven we verschil te maken. Dit vraagt om betrokken medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen. Daarvoor maakten we de afgelopen jaren grote stappen op het gebied van eigenaarschap en verbinding en startten we met samensturende teams. Dit zetten we de komende jaren door, inclusief de daarbij behorende organisatie- en managementontwikkeling.

Onze financiële positie

Het is een gunstige tijd om eerst in nieuwbouw te investeren en de kasstromen die dit oplevert later te intensiveren in duurzaamheid. We zorgen ervoor dat we financierbaar blijven om onze doelstellingen te realiseren en willen op termijn naar de situatie dat we de nodige investeringen kunnen betalen zonder dat we extra hoeven te lenen.